การจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน

อย่างง่ายและถูกต้อง โดยใช้ Microsoft Excel สำเร็จรูป

      พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2551 โดยมาตรา 9 และ 21 ได้กำหนดให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมจะต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำโรงงาน/อาคาร และจัดให้มีการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยโรงงานและอาคารควบคุมจะต้องดำเนินการจัดส่งรายงานการจัดการพลังงานและรายงานการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี  ดังนั้นเพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการจัดการพลังงานได้อย่างถูกต้องและไม่ยุ่งยาก โรงงาน/อาคาร ควรจัดอบรมหลักสูตร “การจัดทำรายงานการจัดการพลังงานอย่างง่ายและถูกต้อง โดยใช้ Microsoft Excel สำเร็จรูป ” ให้กับบุคลากรที่เป็นคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน เพื่อให้สามารถจัดทำรายงานได้ถูกต้องและง่ายกว่าการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นที่มีการใช้งานทั่วไป

 

      วัตถุประสงค์การฝึกอบรม

  • ปฏิบัติตาม พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2550 และกฎกระทรวงอย่างถูกต้องทำอย่างไร
  • ระบบการจัดการพลังงานทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตและเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนจริงหรือไม่
  • การปฏิบัติการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานโดยใช้ Microsoft Excel สำเร็จรูปที่พัฒนาขึ้นมาใช้งาน

 

      กลุ่มเป้าหมาย

  • วิศวกร
  • หัวหน้างาน
  • ช่างเทคนิค

 

 

บรรยากาศของการฝึกอบรม

image
จัดฝึกอบรม สัมนา พลังงาน จิตสำนึก สอนทำระบบการจัดการพลังงาน ตรวจวัดค่าพลังงาน training energy
จัดฝึกอบรม สัมนา พลังงาน จิตสำนึก สอนทำระบบการจัดการพลังงาน ตรวจวัดค่าพลังงาน training energy
จัดฝึกอบรม สัมนา พลังงาน จิตสำนึก สอนทำระบบการจัดการพลังงาน ตรวจวัดค่าพลังงาน training energy
จัดฝึกอบรม สัมนา พลังงาน จิตสำนึก สอนทำระบบการจัดการพลังงาน ตรวจวัดค่าพลังงาน training energy

ติดต่อเรา

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด
Address :เลขที่ 87 ซอยอินทามระ 44 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง

กรุงเทพฯ 10400
Phone :0-2691-95334
E-mail :econccmail@gmail.com
Fax :0-2691-9535
ติดต่อฝ่ายอบรม
Phone :085-177-7054
E-mail :econ.training2544@gmail.com
 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้