การจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน

อย่างง่ายและถูกต้อง โดยใช้ Microsoft Excel สำเร็จรูป

      พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2551 โดยมาตรา 9 และ 21 ได้กำหนดให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมจะต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำโรงงาน/อาคาร และจัดให้มีการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยโรงงานและอาคารควบคุมจะต้องดำเนินการจัดส่งรายงานการจัดการพลังงานและรายงานการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี  ดังนั้นเพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการจัดการพลังงานได้อย่างถูกต้องและไม่ยุ่งยาก โรงงาน/อาคาร ควรจัดอบรมหลักสูตร “การจัดทำรายงานการจัดการพลังงานอย่างง่ายและถูกต้อง โดยใช้ Microsoft Excel สำเร็จรูป ” ให้กับบุคลากรที่เป็นคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน เพื่อให้สามารถจัดทำรายงานได้ถูกต้องและง่ายกว่าการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นที่มีการใช้งานทั่วไป

 

      วัตถุประสงค์การฝึกอบรม

  • ปฏิบัติตาม พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2550 และกฎกระทรวงอย่างถูกต้องทำอย่างไร
  • ระบบการจัดการพลังงานทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตและเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนจริงหรือไม่
  • การปฏิบัติการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานโดยใช้ Microsoft Excel สำเร็จรูปที่พัฒนาขึ้นมาใช้งาน

 

      กลุ่มเป้าหมาย

  • วิศวกร
  • หัวหน้างาน
  • ช่างเทคนิค

 

 

บรรยากาศของการฝึกอบรม

image
image
image
image
image

ติดต่อเรา

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด
Address :เลขที่ 87 ซอยอินทามระ 44 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง

กรุงเทพฯ 10400
Phone :0-2691-95334
E-mail :econccmail@gmail.com
Fax :0-2691-9535
ติดต่อฝ่ายอบรม
Phone :085-177-7054
E-mail :econ.training2544@gmail.com
 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้