NewsUpdate

โครงการก่อสร้างกังหันลมในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ขนาด 60 MW เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2547 โดยมีกังหันลมทั้งหมด 60 ชุด ชุดละ 1 MW

Powered by MakeWebEasy.com