เคล็ดลับการปฏิบัติตามกฎหมายและการสร้างระบบการจัดการพลังงาน

ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรทำอย่างไร?

      การปฏิบัติตามกฎหมายและการสร้างระบบการจัดการพลังงานให้เกิดประโยชน์ทำอย่างไร

      พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2551 โดยมาตรา 9 และ 21 ได้กำหนดให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมจะต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำโรงงาน/อาคาร และจัดให้มีการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยโรงงานและอาคารควบคุมจะต้องดำเนินการจัดส่งรายงานการจัดการพลังงานและรายงานการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี  ดังนั้นเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องและเกิดผลประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรม โรงงาน/อาคาร ควรจัดอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติตามกฎหมายและการสร้างระบบการจัดการพลังงาน” ให้กับคณะทำงาน คณะผู้ตรวจประเมินภายในหรือบุคลากรในทุกระดับเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ อันจะส่งผลให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการลดต้นทุนการผลิตและบริการทางด้านพลังงานต่อไป
 

      วัตถุประสงค์การฝึกอบรม

  • โรงงาน / อาคาร สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
  • โรงงาน / อาคาร สามารถพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเข้มแข็งในลักษณะการมีส่วนร่วมของทุกระดับและทุกส่วนงาน
  • โรงงาน / อาคาร สามารถลดต้นทุนการผลิตและบริการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยการบริหารจัดการพลังงานและบริหารจัดการการผลิตและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ


      กลุ่มเป้าหมาย

  • ผู้บริหารระดับกลาง
  • วิศวกร
  • หัวหน้างาน

   

บรรยากาศของการฝึกอบรม

image
image
image
image
image

ติดต่อเรา

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด
Address :เลขที่ 87 ซอยอินทามระ 44 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง

กรุงเทพฯ 10400
Phone :0-2691-95334
E-mail :econccmail@gmail.com
Fax :0-2691-9535
 ติดต่อฝ่ายอบรม
Phone :085-177-7054
E-mail :econ.training2544@gmail.com

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้