การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน โดยใช้ Microsoft Excel สำเร็จรูป

      การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน โดยใช้ Microsoft Excel สำเร็จรูป

      พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2551 โดยมาตรา 9 และ 21 ได้กำหนดให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมจะต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำโรงงาน/อาคาร และจัดให้มีการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยโรงงานและอาคารควบคุมจะต้องดำเนินการจัดส่งรายงานการจัดการพลังงานและรายงานการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี  โดยปัญหาส่วนใหญ่ในการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานคือ การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้ทราบว่ามาตรการที่สนใจจะดำเนินการ จะเกิดผลการอนุรักษ์พลังงานได้เท่าไรและคุ้มค่าในการลงทุนหรือไม่ โดยทั่วไปจะต้องใช้สมการทางคณิตศาสตร์ที่ยุ่งยากมากในการวิเคราะห์ผลการอนุรักษ์พลังงาน อีกทั้งขาดผู้เชี่ยวชาญในการเสนอแนะวิธีการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องส่งผลให้ผลการอนุรักษ์พลังงานที่เกิดขึ้นจริงหลังการดำเนินการปรับปรุงเกิดความผิดพลาด ดังนั้นเพื่อให้สามารถจัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างถูกต้องและไม่ยุ่งยาก โรงงาน/อาคาร ควรจัดอบรมหลักสูตร “ การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน โดยใช้ Microsoft Excel สำเร็จรูป ” ให้กับบุคลากรที่เป็นคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

 

      วัตถุประสงค์การฝึกอบรม

  • โรงงาน / อาคาร สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
  • โรงงาน / อาคาร สามารถประเมิณผลการประหยัดพลังงานโดยใช้ Microsoft Excel สำเร็จรูปได้อย่างถูกต้อง

 

      กลุ่มเป้าหมาย

  • วิศวกร
  • หัวหน้างาน
  • ช่างเทคนิค

 

 

 

บรรยากาศของการฝึกอบรม

จัดฝึกอบรม สัมนา พลังงาน จิตสำนึก สอนทำระบบการจัดการพลังงาน ตรวจวัดค่าพลังงาน training energy
จัดฝึกอบรม สัมนา พลังงาน จิตสำนึก สอนทำระบบการจัดการพลังงาน ตรวจวัดค่าพลังงาน training energy
จัดฝึกอบรม สัมนา พลังงาน จิตสำนึก สอนทำระบบการจัดการพลังงาน ตรวจวัดค่าพลังงาน training energy
จัดฝึกอบรม สัมนา พลังงาน จิตสำนึก สอนทำระบบการจัดการพลังงาน ตรวจวัดค่าพลังงาน training energy
จัดฝึกอบรม สัมนา พลังงาน จิตสำนึก สอนทำระบบการจัดการพลังงาน ตรวจวัดค่าพลังงาน training energy

ติดต่อเรา

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด
Address :เลขที่ 87 ซอยอินทามระ 44 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง

กรุงเทพฯ 10400
Phone :0-2691-95334
E-mail :econccmail@gmail.com
Fax :0-2691-9535
ติดต่อฝ่ายอบรม
Phone :085-177-7054
E-mail :econ.training2544@gmail.com

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้