การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน โดยใช้ Microsoft Excel สำเร็จรูป

      การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน โดยใช้ Microsoft Excel สำเร็จรูป

      พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2551 โดยมาตรา 9 และ 21 ได้กำหนดให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมจะต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำโรงงาน/อาคาร และจัดให้มีการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยโรงงานและอาคารควบคุมจะต้องดำเนินการจัดส่งรายงานการจัดการพลังงานและรายงานการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี  โดยปัญหาส่วนใหญ่ในการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานคือ การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้ทราบว่ามาตรการที่สนใจจะดำเนินการ จะเกิดผลการอนุรักษ์พลังงานได้เท่าไรและคุ้มค่าในการลงทุนหรือไม่ โดยทั่วไปจะต้องใช้สมการทางคณิตศาสตร์ที่ยุ่งยากมากในการวิเคราะห์ผลการอนุรักษ์พลังงาน อีกทั้งขาดผู้เชี่ยวชาญในการเสนอแนะวิธีการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องส่งผลให้ผลการอนุรักษ์พลังงานที่เกิดขึ้นจริงหลังการดำเนินการปรับปรุงเกิดความผิดพลาด ดังนั้นเพื่อให้สามารถจัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างถูกต้องและไม่ยุ่งยาก โรงงาน/อาคาร ควรจัดอบรมหลักสูตร “ การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน โดยใช้ Microsoft Excel สำเร็จรูป ” ให้กับบุคลากรที่เป็นคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

 

      วัตถุประสงค์การฝึกอบรม

  • โรงงาน / อาคาร สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
  • โรงงาน / อาคาร สามารถประเมิณผลการประหยัดพลังงานโดยใช้ Microsoft Excel สำเร็จรูปได้อย่างถูกต้อง

 

      กลุ่มเป้าหมาย

  • วิศวกร
  • หัวหน้างาน
  • ช่างเทคนิค

 

 

 

บรรยากาศของการฝึกอบรม

image
image
image
image
image

ติดต่อเรา

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด
Address :เลขที่ 87 ซอยอินทามระ 44 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง

กรุงเทพฯ 10400
Phone :0-2691-95334
E-mail :econccmail@gmail.com
Fax :0-2691-9535
ติดต่อฝ่ายอบรม
Phone :085-177-7054
E-mail :econ.training2544@gmail.com

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้