การระดมสมองเพื่อลดการใช้พลังงานสำหรับกลุ่มย่อย

      การระดมสมองเพื่อลดการใช้พลังงานสำหรับกลุ่มย่อย (Small Group Activity; SGA)

      การดำเนินระบบการจัดการพลังงานเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2550) โดยใช้ระบบการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอนเข้ามาเป็นเครื่องมือในการดำเนินโครงการ ซึ่งจะเป็นหน้าที่หลักของทางคณะทำงานอนุรักษ์พลังงาน และบุคลากรทุกคนของสถานประกอบการในการมีส่วนร่วม โดยมีผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้กำหนดทิศทางและเป้าหมายของการดำเนินโครงการ เพื่อให้เกิดผลการประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความต่อเนื่องยั่งยืน แต่ในอดีตที่ผ่านมาการอนุรักษ์พลังงานจะถูกมอบหมายให้ดำเนินการเพียงบุคลากรกลุ่มเดียวเท่านั้น เช่น คณะทำงานอนุรักษ์พลังงาน หรือ ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน เป็นต้น จึงทำให้ระบบการจัดการพลังงานและรวมถึงผลการอนุรักษ์พลังงานไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากสามารถดำเนินการได้เพียงบางอุปกรณ์ หรือบางส่วนงานท่านั้น จึงจำเป็นต้องมีความร่วมมือจากบุคลากรทุกคน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานต่างๆ ภายในพื้นที่ของตน ซึ่งจะส่งผลต่อภาพรวมของหน่วยงานให้เกิดผลการประหยัดพลังงานลงได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังทำให้เกิดความต่อเนื่องในกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน
       ดังนั้นสถานประกอบการ จึงควรจัดกิจกรรมและอบรมบุคลากรเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานขึ้น ซึ่งจะเรียกว่า “กิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activity ; SGA)” โดยบุคลากรกลุ่มย่อยนี้จะเป็นตัวแทนจากแต่ละแผนก แต่ละส่วนงาน เนื่องจากเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานและมีความเข้าใจต่อสภาพการใช้พลังงานในพื้นที่ของตนเองเป็นอย่างดี โดยแต่ละกลุ่มย่อยจะมีจำนวนบุคลากรมากน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับพื้นที่ปฏิบัติงานหรือพื้นที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งที่ปรึกษาจะจัดอบรมให้ความรู้เรื่องเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นให้แก่บุคลการเป็นอันดับแรก เพื่อให้แต่ละกลุ่มย่อยสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสภาพของแต่ละส่วนงานได้อย่างเหมาะสม พร้อมด้วยแบบฟอร์มการดำเนินกิจกรรม อีกทั้งมีการตรวจติดตามผลการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของระบบต่อไป

 

      วัตถุประสงค์การฝึกอบรม

  • โรงงาน / อาคาร สามารถพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเข้มแข็งในลักษณะการมีส่วนร่วมของทุกระดับและทุกส่วนงาน
  • โรงงาน / อาคาร สามารถลดต้นทุนการผลิตและบริการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยการบริหารจัดการพลังงานและบริหารจัดการการผลิตและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

 

      กลุ่มเป้าหมาย

  • บุคลากรทุกระดับชั้น

 

บรรยากาศของการฝึกอบรม

จัดฝึกอบรม สัมนา พลังงาน จิตสำนึก สอนทำระบบการจัดการพลังงาน ตรวจวัดค่าพลังงาน training energy
image
image
จัดฝึกอบรม สัมนา พลังงาน จิตสำนึก สอนทำระบบการจัดการพลังงาน ตรวจวัดค่าพลังงาน training energy
จัดฝึกอบรม สัมนา พลังงาน จิตสำนึก สอนทำระบบการจัดการพลังงาน ตรวจวัดค่าพลังงาน training energy

ติดต่อเรา

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด
Address :เลขที่ 87 ซอยอินทามระ 44 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง

กรุงเทพฯ 10400
Phone :0-2691-95334
E-mail :econccmail@gmail.com
Fax :0-2691-9535
ติดต่อฝ่ายอบรม
Phone :085-177-7054
E-mail :econ.training2544@gmail.com

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้