การระดมสมองเพื่อลดการใช้พลังงานสำหรับกลุ่มย่อย

      การระดมสมองเพื่อลดการใช้พลังงานสำหรับกลุ่มย่อย (Small Group Activity; SGA)

      การดำเนินระบบการจัดการพลังงานเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2550) โดยใช้ระบบการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอนเข้ามาเป็นเครื่องมือในการดำเนินโครงการ ซึ่งจะเป็นหน้าที่หลักของทางคณะทำงานอนุรักษ์พลังงาน และบุคลากรทุกคนของสถานประกอบการในการมีส่วนร่วม โดยมีผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้กำหนดทิศทางและเป้าหมายของการดำเนินโครงการ เพื่อให้เกิดผลการประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความต่อเนื่องยั่งยืน แต่ในอดีตที่ผ่านมาการอนุรักษ์พลังงานจะถูกมอบหมายให้ดำเนินการเพียงบุคลากรกลุ่มเดียวเท่านั้น เช่น คณะทำงานอนุรักษ์พลังงาน หรือ ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน เป็นต้น จึงทำให้ระบบการจัดการพลังงานและรวมถึงผลการอนุรักษ์พลังงานไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากสามารถดำเนินการได้เพียงบางอุปกรณ์ หรือบางส่วนงานท่านั้น จึงจำเป็นต้องมีความร่วมมือจากบุคลากรทุกคน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานต่างๆ ภายในพื้นที่ของตน ซึ่งจะส่งผลต่อภาพรวมของหน่วยงานให้เกิดผลการประหยัดพลังงานลงได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังทำให้เกิดความต่อเนื่องในกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน
       ดังนั้นสถานประกอบการ จึงควรจัดกิจกรรมและอบรมบุคลากรเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานขึ้น ซึ่งจะเรียกว่า “กิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activity ; SGA)” โดยบุคลากรกลุ่มย่อยนี้จะเป็นตัวแทนจากแต่ละแผนก แต่ละส่วนงาน เนื่องจากเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานและมีความเข้าใจต่อสภาพการใช้พลังงานในพื้นที่ของตนเองเป็นอย่างดี โดยแต่ละกลุ่มย่อยจะมีจำนวนบุคลากรมากน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับพื้นที่ปฏิบัติงานหรือพื้นที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งที่ปรึกษาจะจัดอบรมให้ความรู้เรื่องเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นให้แก่บุคลการเป็นอันดับแรก เพื่อให้แต่ละกลุ่มย่อยสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสภาพของแต่ละส่วนงานได้อย่างเหมาะสม พร้อมด้วยแบบฟอร์มการดำเนินกิจกรรม อีกทั้งมีการตรวจติดตามผลการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของระบบต่อไป

 

      วัตถุประสงค์การฝึกอบรม

  • โรงงาน / อาคาร สามารถพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเข้มแข็งในลักษณะการมีส่วนร่วมของทุกระดับและทุกส่วนงาน
  • โรงงาน / อาคาร สามารถลดต้นทุนการผลิตและบริการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยการบริหารจัดการพลังงานและบริหารจัดการการผลิตและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

 

      กลุ่มเป้าหมาย

  • บุคลากรทุกระดับชั้น

 

บรรยากาศของการฝึกอบรม

image
image
image
image
image

ติดต่อเรา

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด
Address :เลขที่ 87 ซอยอินทามระ 44 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง

กรุงเทพฯ 10400
Phone :0-2691-95334
E-mail :econccmail@gmail.com
Fax :0-2691-9535
ติดต่อฝ่ายอบรม
Phone :085-177-7054
E-mail :econ.training2544@gmail.com

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้