เคล็ดลับปฏิบัติการประหยัดพลังงาน

ในหม้อไอน้ำและระบบส่งจ่ายไอน้ำให้ได้ผลเป็นรูปธรรม

      เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในระบบหม้อไอน้ำและระบบส่งจ่ายไอน้ำให้ได้ผลเป็นรูปธรรม

      สถานประกอบการที่มีการใช้หม้อไอน้ำเพื่อผลิตไอน้ำใช้ในกระบวนการผลิต ทราบหรือไม่ว่า ต้นทุนในการผลิตไอน้ำค่อนข้างสูง โดยบางสถานประกอบการใช้เชื้อเพลิง 1 ลิตร ผลิตไอน้ำได้ 15 กิโลกรัม แต่บางสถานประกอบการผลิตไอน้ำได้เพียง 10  กิโลกรัม  ซึ่งเกิดจากตัวหม้อไอน้ำและการบริหารการใช้งาน นอกจากนั้นไอน้ำที่ส่งไปใช้งานและวิธีการใช้งานที่ไม่ถูกต้องก็ส่งผลให้เกิดการสูญเสียความร้อนเป็นจำนวนมาก และมีหลายสถานประกอบการที่มีการปล่อยความร้อนจากไอน้ำทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตด้านพลังงานความร้อนสูง ดังนั้นการประหยัดพลังงานในหม้อไอน้ำและระบบส่งจ่ายไอน้ำจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสามารถลดการใช้พลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงได้ การฝึกอบรมเรื่อง “เคล็ดลับปฏิบัติการประหยัดพลังงานในหม้อไอน้ำและระบบส่งจ่ายไอน้ำให้ได้ผลเป็นรูปธรรม”  จะทำให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมเกิดความรู้ และทักษะในการอนุรักษ์พลังงาน ตั้งแต่ตัวหม้อไอน้ำ จนถึงจุดที่ใช้ไอน้ำ ซึ่งผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ และผู้ใช้ไอน้ำจะต้องร่วมมือกันลดการสูญเสียพลังงานในจุดต่างๆ ในการฝึกอบรมจะมีทั้งการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและการฝึกอบรมในภาคปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้สถานประกอบการได้รับแนวทางการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นรูปธรรมจากการสำรวจตรวจวัดร่วมกันทีมผู้เชี่ยวชาญที่เป็นวิทยากร รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบผลิตและใช้ไอน้ำได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

      วัตถุประสงค์การฝึกอบรม

  • สถานประกอบการสามารถนำแนวทางการอนุรักษ์พลังงานและกรณีตัวอย่างรวมทั้งมาตรการอนุรักษ์พลังงานจากกิจกรรมระดมสมองไปใช้จัดทำแผนเพื่อดำเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เกิดเป็นรูปธรรม
  • สถานประกอบการสามารถตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเผาไหม้ได้ด้วยตนเอง
  • สถานประกอบการสามารถบริหารจัดการการใช้ การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง ระบบอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสม
  • สถานประกอบการได้รับคู่มือการฝึกอบรม และโปรแกรม Microsoft Excel ที่ใช้ในการจัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงานเพื่อเสนอผู้บริหารและ พพ.
  • สถานประกอบการได้รับผลการอนุรักษ์พลังงานมากกว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรมบุคลากร

 

      กลุ่มเป้าหมาย

  • วิศวกร
  • หัวหน้างาน
  • ช่างเทคนิค

 

บรรยากาศของการฝึกอบรม

image
image
image
image
image

ติดต่อเรา

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด
Address :เลขที่ 87 ซอยอินทามระ 44 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง

กรุงเทพฯ 10400
Phone :0-2691-95334
E-mail :econccmail@gmail.com
Fax :0-2691-9535
ติดต่อฝ่ายอบรม
Phone :085-177-7054
E-mail :econ.training2544@gmail.com

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้