เคล็ดลับปฏิบัติการประหยัดพลังงานในส่วนสำนักงานให้ได้ผลเป็นรูปธรรม

      เคล็ดลับปฏิบัติการประหยัดพลังงานในส่วนสำนักงานให้ได้ผลเป็นรูปธรรม

      สำนักงานโดยทั่วไปมีอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานเป็นจำนวนมาก เช่นระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง คอมพิวเตอร์ ตู้เย็น กระติกน้ำร้อน เครื่องถ่ายเอกสาร โทรทัศน์ เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์แต่ละชนิดมีการใช้พลังงานไฟฟ้าที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดจำนวนและระยะเวลาการใช้งาน ดังนั้นแต่ละสำนักงานจะต้องดำเนินการรวบรวมอุปกรณ์และพฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ “ตามหาอุปกรณ์ใช้พลังงาน” เพื่อค้นหาว่าอุปกรณ์อะไรใช้พลังงานมากที่สุด และหาแนวทางในการประหยัดพลังงาน “ตามหามาตรการประหยัดพลังงาน” และทำการวิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงานต่อไป การฝึกอบรมเรื่อง”เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในส่วนสำนักงาน” จะทำให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมเกิดความรู้และทักษะในการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งผู้ใช้อุปกรณ์ในสำนักงานทุกคนจะต้องร่วมมือกันลดการใช้พลังงาน ในการฝึกอบรมจะมีทั้งการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและการฝึกอบรมในภาคปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้สถานประกอบการได้รับแนวทางการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นรูปธรรมจากการสำรวจตรวจวัดร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญที่เป็นวิทยากร รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องได้อย่างเหมาะสม

 

      วัตถุประสงค์การฝึกอบรม

  • สถานประกอบการสามารถนำแนวทางการอนุรักษ์พลังงานและกรณีตัวอย่างรวมทั้งมาตรการอนุรักษ์พลังงานจากกิจกรรมระดมสมองไปใช้จัดทำแผนเพื่อดำเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เกิดเป็นรูปธรรม
  • สถานประกอบการสามารถตรวจหาศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานของอุปกรณ์ใช้พลังงานในสำนักงาน
  • สถานประกอบการสามารถบริหารจัดการการใช้ การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสม
  • โรงงานได้รับคู่มือการฝึกอบรม แบบตรวจสอบศักยภาพ (Check List) และโปรแกรม Microsoft Excel ที่ใช้ในการจัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงานเพื่อเสนอผู้บริหารและ พพ.
  • สถานประกอบการได้รับผลการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นรูปธรรม

 

      กลุ่มเป้าหมาย

  • วิศวกร
  • หัวหน้างาน
  • ช่างเทคนิค

 

 

  

บรรยากาศของการฝึกอบรม

image
image
image
image
image

ติดต่อเรา

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด
Address :เลขที่ 87 ซอยอินทามระ 44 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง

กรุงเทพฯ 10400
Phone :0-2691-95334
E-mail :econccmail@gmail.com
Fax :0-2691-9535
ติดต่อฝ่ายอบรม
Phone :085-177-7054
E-mail :econ.training2544@gmail.com

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้