ข้อกำหนดระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2011
  บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด
การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
  บริษัท ซีฟาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วม
  บริษัท ทีซี แมนูแฟคเจอริ่ง แอนด์ แอสเซมบลี่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด
การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วม
  บริษัท แอล เอ็น ศรีไทย คอม จำกัด
การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วม
  บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
การตรรวจประเมินภายใน Internal Energy Audit
  บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)
เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานอย่างง่าย
  บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)
ความง่ายบนความยากในการสร้างจิตสำนึก
  บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)
Energy Management for Executives & Supervisor
  บริษัท สยามคูโบต้าเมททัลเทคโนโลยี จำกัด
Energy Management for Executives
  บริษัท สยามคูโบต้าเมททัลเทคโนโลยี จำกัด
การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
  บริษัท ซีพีแรม จำกัด
ระบบการจัดการพลังงาน และการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรสำหรับโรงงานควบคุม
  บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด 
การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
  บริษัท เควายบี สเตียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
  บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด
การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
  บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
การระดมสมองเพื่อลดการใช้พลังงานสำหรับกลุ่มย่อย (SGA)
  บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด
การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
  บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในระบบสูบน้ำและพัดลมให้ได้ผลเป็นรูปธรรม
  บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด
เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ให้ได้ผลเป็นรูปธรรม
  บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด
การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
  บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด
การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
  บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)
การระดมสมองเพื่อลดการใช้พลังงานสำหรับกลุ่มย่อย (SGA)
  บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)
เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิตให้ได้ผลเป็นรูปธรรม
  บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)
การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
  บริษัท สยามเจ้าพระยา โฮลดิ้งส์ จำกัด
การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
  บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด
การระดมสมองเพื่อลดการใช้พลังงานสำหรับกลุ่มย่อย (SGA)
  บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด
การสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
  บริษัท ศานติบรรจุภัณฑ์ จำกัด
เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม
  บริษัท ศานติบรรจุภัณฑ์ จำกัด
เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิตให้ได้ผลเป็นรูปธรรม
  บริษัท ศานติบรรจุภัณฑ์ จำกัด
การสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
  บริษัท สยามคูโบต้าเมททัลเทคโนโลยี จำกัด
การสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
  บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด
การปฏิบัติตามกฎหมายและการสร้างระบบการจัดการพลังงานให้เกิดประโยชน์
  บริษัท ทรานส์ ไทย - มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด
การสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
  บริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
การสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
  บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในระบบสูบน้ำและพัดลมให้ได้ผลเป็นรูปธรรม
  บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
การสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
  บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
การปฏิบัติตามกฎหมายและการสร้างระบบการจัดการพลังงานให้เกิดประโยชน์
  บริษัท  ทรานสตรอน  (ไทยแลนด์) จำกัด
การระดมสมองเพื่อลดการใช้พลังงานสำหรับกลุ่มย่อย (SGA)
  บริษัท ไทย-โกเบ เวลดิ้ง จำกัด
การปฏิบัติตามกฎหมายและการสร้างระบบการจัดการพลังงานให้เกิดประโยชน์
  บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)
การสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
  บริษัท  ทรานสตรอน  (ไทยแลนด์) จำกัด
การสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
  บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด
การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วมให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
  บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
แนวทาง วิธีการสำหรับการจัดเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ เพื่อจัดทำสัดส่วนการใช้พลังงาน (Process Chart and Energy Chart)
  บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
การสร้างรายงานการจัดการพลังงาน (อัตโนมัติ) ด้วยเทคนิค Excel
  บริษัท ไอเอชไอ เทอร์โบ (ประเทศไทย) จำกัด
การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
  บริษัท ศิริชัย เฟทเธอร์ อินดัสเทรียล จำกัด
การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
  บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด
การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วมให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
  บริษัท ชิน-เอ็ดสุ แม็กเนติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
การสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
  บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด
การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วมให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
  บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด
การสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
  บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด
การสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
  บริษัท ซิกซอน สปอร์ต แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
การสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
  บริษัท แคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในระบบสูบน้ำและพัดลมให้ได้ผลเป็นรูปธรรม
  Western Digital (Thailand) Co.,Ltd.
การสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
  บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด
เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ให้ได้ผลเป็นรูปธรรม
  Western Digital (Thailand) Co.,Ltd.
เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในระบบหม้อไอน้ำและระบบส่งจ่ายไอน้ำให้ได้ผลเป็นรูปธรรม
  บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานมอเตอร์ให้ได้ผลเป็นรูปธรรม
  การประปานครหลวง
เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในระบบสูบน้ำและพัดลมให้ได้ผลเป็นรูปธรรม
  การประปานครหลวง
เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัดให้ได้ผลเป็นรูปธรรม
  Western Digital (Thailand) Co.,Ltd.
เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ให้ได้ผลเป็นรูปธรรม
  บริษัท ชิน-เอทซุ ซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
การสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
  บริษัท อีลาสโตมิกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
การตรวจวัด วิเคราะห์ประสิทธิภาพอุปกรณ์หลักพรัอมกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานระบบดูดอากาศทิ้ง (Exhaust Fan)
  Western Digital (Thailand) Co.,Ltd.
เทคนิคการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงานภายในองค์กร (Internal Audit) ที่มีประสิทธิผล
  บริษัท ฮอนด้า เฟาดรี (เอเซียน) จำกัด
การจัดการพลังงานของสถานีสูบจ่ายน้ำ
  การประปานครหลวง
เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิตให้ได้ผลเป็นรูปธรรม
  บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอุปกรณ์หลักพื้นฐานให้ได้ผลเป็นรูปธรรม
  บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
การสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
  บริษัท อีลาสโตมิกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอุปกรณ์หลักพื้นฐานให้ได้ผลเป็นรูปธรรม
  บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วมให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
  บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จำกัด
เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ให้ได้ผลเป็นรูปธรรม
  บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด (รร.แกรนด์เซนเตอร์พอยต์)
การสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
  บริษัท อีลาสโตมิกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
การสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
  บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอุปกรณ์หลักพื้นฐานให้ได้ผลเป็นรูปธรรม
  บริษัท ทีเอฟโอ เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
 
 
    จัดสัมมนาในโครงการการสร้างศักยภาพการประหยัดพลังงานให้กับสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMES)
ในอุตสาหกรรมจำนวน 15 แห่ง ปี 2544
  อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
    จัดสัมมนาในโครงการการสร้างศักยภาพการประหยัดพลังงานให้กับสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMES)
ในอุตสาหกรรมจำนวน 15 แห่ง ปี 2545
  อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
    จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายในโรงงานในโครงการที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
และธุรกิจบริการ (ITB 1) ภายใต้โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย (Term of Reference) จำนวน 15 แห่ง ปี 2545
  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
    โครงการจัดอบรมผู้จัดการพลังงานภาคปฏิบัติภายใต้โครงการปรึกษาแนะนำสร้างผู้จัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม จำนวน 54 แห่ง ปี 2547
  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
    จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายในโรงงานในโครงการการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
สำหรับอุตสาหกรรม (รุ่นที่ 1) (Total Energy Management : TEM 1) จำนวน 30 แห่ง ปี 2548
  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
    จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในโรงงานในโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานควบคุม จำนวน 21 แห่ง ปี 2548 - 2549
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
    จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กในโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม จำนวน 8 แห่ง
ปี 2548 - 2549
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท เอ็นเนอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
    จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในอาคารควบคุมในโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยอาคารควบคุม จำนวน 37 แห่ง ปี 2547 - 2549
  บริษัท อีอีซี คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด มหาวิทยาลัยศิลปากร บริษัท ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด
    จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศเพื่อการประหยัดพลังงาน” ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
ปี 2547 - 2549
  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
    โครงการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานอุตสาหกรรม (รุ่นที่ 3) (Total Energy Management : TEM3)
จำนวน  25  แห่ง ปี 2549
  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
    จัดสัมมนาผู้เชี่ยวชาญในโครงการ “การอนุรักษ์พลังงานแบบบูรณาการ” ปี 2550
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
    จัดสัมมนาให้กับโรงงานในโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบบูรณาการ ปี 2550
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
    จัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบบูรณาการ ปี 2550
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
    จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 5 รุ่น ปี 2550
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
    จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบบูรณาการ จำนวน 15 แห่ง ปี 2550
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
    จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุตสาหกรรม (รุ่นที่ 4) 
(Total Energy Management : TEM4) จำนวน 21  แห่ง ปี 2550
  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
    จัดสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจวิเคราะห์ การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน 10 รุ่น ปี 2551
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
    จัดสัมมนาโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานควบคุม (กลุ่มภาคตะวันออก) ปี 2551
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
    โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานควบคุม จำนวน 2 รุ่น ปี 2551
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
    โครงการส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมภาครัฐ  จำนวน 160 แห่ง ปี 2552
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
    จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงานในอาคารและโรงงาน (SME)
จำนวน 10 รุ่น ปี 2552
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
    โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ  จำนวน  10  รุ่น ปี 2553
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
    โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย จำนวน 16 รุ่น ปี 2554
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
    โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ์
ตามเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ (ระยะที่ 1) ปี 2555
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
    โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย จำนวน 16 รุ่น ปี 2555
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
    โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ์
ตามเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ (ระยะที่ 2) ปี 2556
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
    โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ จำนวน 10 รุ่น ปี 2556
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
    โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ์
ตามเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ (ระยะที่ 3) ปี 2557
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
    โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมายสามัญโรงงาน จำนวน 1,000 คน (25 รุ่น) ปี 2557
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
    โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ์
ตามเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ (ระยะที่ 4) ปี 2558
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
    โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมายสามัญโรงงาน จำนวน 600 คน ( 13 รุ่น ) ปี 2558
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
    โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ์
ตามเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ (ระยะที่ 5) ปี 2559
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
    โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมายสามัญโรงงาน จำนวน 600 คน (12 รุ่น) ปี 2559
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
    โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบหม้อไอน้ำ ปี 2559
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
    โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมายสามัญโรงงาน จำนวน 606 คน (12 รุ่น) ปี 2560
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
    โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบหม้อไอน้ำ จำนวน 127 คน (12 กลุ่ม) ปี 2560
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
    โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ์
ตามเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ (ระยะที่ 6) ปี 2560
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
    โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมายสามัญโรงงาน จำนวน 840 คน (16 รุ่น) ปี 2561
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
    โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในระบบอุปกรณ์หลัก เครื่องจักร และเทคโนโลยี (Energy 4.0) ในระบบปรับอากาศ ปี 2561
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
    โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมายสามัญโรงงาน จำนวน 611 คน ( 15 รุ่น ) ปี 2562
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
   
  บรรยากาศในการจัดฝึกอบรม และสัมนา
image

 บรรยากาศในการอบรม/สัมนา 

image

 อธิบายส่วนประกอบ

และเครื่องมือวัด 

image

 สอนวิธีการใช้เครื่องมือ

และการดูค่า 

image

 ฝึกหาและทำมาตรการ

หน้างานจริง 

image

 อธิบายอย่างใกล้ชิด

ตอบทุกข้อสงสัย 

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด
Address :เลขที่ 87 ซอยอินทามระ 44 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง

กรุงเทพฯ 10400
Phone :0-2691-9533-4
E-mail :econccmail@gmail.com
Fax :0-2691-9535
ติดต่อฝ่ายอบรม
Phone :085-177-7054
E-mail :econ.training2544@gmail.com

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้