เคล็ดลับการตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

(Internal Audit) ที่ถูกต้องทำอย่างไร?

      พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2551 โดยมาตรา 9 และ 21 ได้กำหนดให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมจะต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำโรงงาน/อาคาร และจัดให้มีการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยโรงงานและอาคารควบคุมจะต้องดำเนินการจัดส่งรายงานการจัดการพลังงานและรายงานการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

      ทั้งนี้การดำเนินการ 8 ขั้นตอน จำเป็นต้องจัดให้มีการตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน หรือที่เรียกว่า Internal Audit โดยคณะผู้ตรวจประเมินฯ ภายในหน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการ ดังนั้นเพื่อให้การตรวจประเมินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงควรจัดให้มีการอบรมเทคนิคการตรวจประเมินภายในขึ้น เพื่อให้บุคลากรดังกล่าวเข้าใจในวิธีการตรวจประเมินฯ และสามารถดำเนินการตรวจประเมินฯ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำหนดในกฎกระทรวง
       

      วัตถุประสงค์การฝึกอบรม 

  • โรงงาน / อาคาร สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
  • โรงงาน / อาคาร สามารถพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเข้มแข็งในลักษณะการมีส่วนร่วมของทุกระดับและทุกส่วนงาน
  • โรงงาน / อาคาร สามารถลดต้นทุนการผลิตและบริการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยการบริหารจัดการพลังงานและบริหารจัดการการผลิตและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
       

      กลุ่มเป้าหมาย

  • ผู้บริหารระดับกลาง
  • วิศวกร
  • หัวหน้างาน
  • จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมประมาณ 40 ท่าน
บรรยากาศของการฝึกอบรม

image
image

e

image
image
image

ติดต่อเรา

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด
Address :เลขที่ 87 ซอยอินทามระ 44 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง

กรุงเทพฯ 10400
Phone :0-2691-95334
E-mail :econccmail@gmail.com
FAX :0-2691-9535
ติดต่อฝ่ายอบรม
Phone :085-177-7054
E-mail :econ.training2544@gmail.com

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้