เคล็ดลับปฏิบัติการประหยัดพลังงานในระบบสูบน้ำและพัดลมให้ได้ผลเป็นรูปธรรม


      เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในระบบสูบน้ำและพัดลมให้ได้ผลเป็นรูปธรรม

      สถานประกอบการที่มีการใช้น้ำหรือของเหลวเป็นจำนวนมากจะต้องสูญเสียพลังงานไฟฟ้าให้กับเครื่องสูบน้ำเพื่อขับเคลื่อนของเหลวให้เกิดการเคลื่อนที่ เช่น ปั๊มน้ำดี  ปั๊มน้ำเสีย ปั๊มน้ำเย็นและปั๊มน้ำร้อน เป็นต้น และมีสถานประกอบการบางประเภทมีการใช้พัดลมในการขับเคลื่อนอากาศให้เกิดการเคลื่อนที่ เช่น พัดลมดูดอากาศเสียทิ้ง พัดลมเป่าเพื่อระบายความร้อนให้คนและชิ้นงาน พัดลมดูดวัสดุในการผลิต พัดลมเป่าเพื่อการผลิต และพัดลมเติมอากาศให้น้ำเสีย เป็นต้น
      เครื่องสูบน้ำและพัดลมที่ใช้งานจะมีประสิทธิภาพไม่เท่ากัน ซึ่งอาจเกิดจากการออกแบบ การนำไปใช้ที่ไม่ถูกต้องหรือการสึกหรอเนื่องจากการใช้งาน รวมทั้งการควบคุมการใช้งานที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นสถานประกอบการควรตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำและพัดลมอย่างสม่ำเสมอมิเช่นนั้นอาจทำให้ต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงขึ้นได้ โดยดัชนีของเครื่องสูบน้ำเป็น GPM/ kW  และของพัดลมเป็น  m3/ min / kW  การฝึกอบรมเรื่อง “เคล็ดลับปฏิบัติการประหยัดพลังงานในระบบเครื่องสูบน้ำและพัดลม” จะทำให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมเกิดความรู้และทักษะในการอนุรักษ์พลังงานในระบบสูบน้ำและพัดลม ซึ่งผู้ควบคุมเครื่องและผู้ใช้น้ำหรืออากาศ จะต้องร่วมมือกันลดการสูญเสียพลังงานในจุดต่างๆ ในการฝึกอบรมจะมีทั้งการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและการฝึกอบรมในภาคปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้สถานประกอบการได้รับแนวทางการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นรูปธรรมจากการสำรวจตรวจวัดร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญที่เป็นวิทยากร รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบปั๊มและพัดลมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
     

       วัตถุประสงค์การฝึกอบรม 

  • สถานประกอบการสามารถนำแนวทางการอนุรักษ์พลังงานและกรณีตัวอย่างรวมทั้งมาตรการอนุรักษ์พลังงานจากกิจกรรมระดมสมองไปใช้จัดทำแผนเพื่อดำเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นรูปธรรม      
  • สถานประกอบการสามารถตรวจหาศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานของระบบสูบน้ำและพัดลมได้ด้วยตนเอง
  • สถานประกอบการสามารถบริหารจัดการใช้ การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มสมรรถนะได้อย่างเหมาะสม
  • สถานประกอบการได้รับคู่มือการฝึกอบรม และโปรแกรม Microsoft Excel ที่ใช้ในการจัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงานเพื่อเสนอผู้บริหารและ พพ. 


       กลุ่มเป้าหมาย

  • บุลคลากรทุกระดับชั้น
  • จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมประมาณ 40 ท่าน 


 

บรรยากาศของการฝึกอบรม

image
image
image
image
image

ติดต่อเรา

 บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด
Address :เลขที่ 87 ซอยอินทามระ 44 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง

กรุงเทพฯ 10400
Phone :0-2691-95334
E-mail :econccmail@gmail.com
Fax :0-2691-9535
ติดต่อฝ่ายอบรม
Phone :085-177-7054
E-mail :econ.training2544@gmail.com

  

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้