การอบรมเชิงปฏิบัติการ
 
รายละเอียดการอบรม Internal Energy Audit

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ผู้ตรวจสอบการจัดการพลังงานภายในองค์กรสำรองที่นั่งในการฝึกอบรม คลิ๊ก

จัดโดย บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด
 
 
หลักการและเหตุผล
หลักสูตรนี้จัดขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการจัดการพลังงานภายในองค์กร (Internal Audit)
ให้มีความเข้าใจในวิธีการตรวจประเมินฯ และสามารถดำเนินการตรวจประเมินฯ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำหนดในกฎกระทรวง
 
กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่โรงงาน/อาคารควบคุม และผู้สนใจ
 
วิทยากร  อ.กิตติพงษ์  กุลมาตย์
 
อัตราค่าลงทะเบียนฝึกอบรม (ราคาต่อ 1 ท่าน)
ประเภทค่าฝึกอบรม+VAT 7%หัก ณ ที่จ่าย 3%รวมจ่ายสุทธิกรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3%
(จ่ายเต็มจำนวน)
นิติบุคคล1,800.00126.0054.001,872.001,926.00
บุคคลธรรมดา1,800.00126.00--1,926.00
 
*โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ของบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอินทามระ เลขที่ 138-418245-5
 
กำหนดการอบรม
เวลาหัวเรื่อง
8.30 – 9.00 น.    ลงทะเบียน
9.00 – 10.30 น.    - พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและ

    กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน
    ระบบการจัดการพลังงานภายในมีอะไรบ้าง

10.30 – 10.40 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.40 – 12.00 น.
    - วิธีการตรวจประเมินภายในแต่ละขั้นตอน
    ทำอย่างไร

12.00 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.45 น.

    - การตรวจประเมินการจัดการพลังงาน                      
    ภายในองค์กร ผ่านระบบ e-Service
    (ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ         
    เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย) ของ พพ. ที่จะ
    มีผลบังคับใช้กับโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม   
    ต้องเตรียมตัวอย่างไร

13.45 – 14.00 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
14.00 – 16.00 น.

    - จัดทำกิจกรรมจำลองการตรวจประเมิน
    ระบบการจัดการพลังงาน 
    (จากรายงานตัวอย่าง)
    - สรุปผลการจำลองการตรวจประเมินฯ         
    - ตอบข้อซักถาม

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้