ตรวจวัดวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน
       ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน ในที่นี้รวมถึง เครื่องปรับอากาศแบบ Package และแบบ Window ด้วย ทั้งนี้การตรวจวัดจะดำเนินการตรวจวัดเพื่อหาค่าสมรรถนะ เพื่อใช้สำหรับการเปรียบเทียบกับค่าพิกัดหรือค่ามาตรฐาน (กฎกระทรวง) ได้อย่างชัดเจน ลักษณะการตรวจวัดจะเป็นการตรวจวัดแบบ Spot Check หรือในแบบที่ทางหน่วยงานต้องการ

        รายละเอียดการตรวจวัดประสิทธิภาพระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน
 1.  ตรวจวัดกำลังไฟฟ้าขณะใช้งานจริง ด้วยเครื่องมือ Digital Power Meter
 2.  ตรวจวัดอัตราการหมุนเวียนอากาศ ด้วยเครื่องมือ Anemometer
 3.  ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศด้านอากาศเย็นจ่าย และด้านอากาศเย็นกลับ                                                 ด้วยเครื่องมือ Tempereture & Humidity Meter
 4.  ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศแวดล้อมบริเวณที่อากาศระบายความร้อนเข้าคอยล์ร้อน (Condenser)                     ด้วยเครื่องมือ Tempereture & Humidity Meter
 5.  ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ประกอบ เช่น ท่อสารทำความเย็น สภาพการติดตั้ง เป็นต้น
 6.  ตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ปรับอากาศ (CO2) เพื่อประกอบการวินิจฉัย
 7.  ตรวจสอบสภาพกรอบอาคาร ในพื้นที่ที่มีการปรับอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบปรับอากาศได้ (External Load)
 8.  วิเคราะห์ความสามารถในการทำความเย็น
 9.  วิเคราะห์ค่าสมรรถนะเครื่องปรับอากาศ
 10.  วิเคราะห์ศักยภาพเบื้องต้นในการประหยัดพลังงาน (ถ้ามี) พร้อมวิเคราะห์ผลประหยัด

 

         สิ่งที่สถานประกอบการจะได้รับ

 •  รายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน
 •  แนวทางการปรับปรุงเพื่อให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงาน
 •  มาตรการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้เกิดผลประหยัดอย่างเป็นรูปธรรม
 ตัวอย่างการตรวจวัดระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน
image

ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ

ด้านลมเย็นจ่ายและลมเย็นกลับ

ตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

ตรวจวัดค่ากำลังไฟฟ้า

ตรวจวัดประสิทธิภาพระบบทำความเย็น

ตรวจวัดหา

ภาระโหลดความเย็น

ตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

ตรวจวัดค่า

อัตราการจ่ายลมเย็น

ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ตรวจสอบคุณภาพอากาศ

ในพื้นที่ปรับอากาศ

ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด
image
 Digital Power Meter 
image
 Anemometer 
image
 Tempereture & Humidity Meter 
image
 Air Quality Meter 
image
 Pressure And Temperature Probe 
 Refrigeration 
image
 Power Quality Analyzer 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้