การพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานระดับสามัญโรงงาน (ผชร.)

รายละเอียดโครงการ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดจิตสำนึก มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานที่สามารถปฏิบัติให้บรรลุผลได้ตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
การฝึกอบรมใช้ระยะเวลา 5 วัน โดยเป็นการฝึกอบรมภาคทฤษฎีจำนวน 4 วัน และภาคปฏิบัติจำนวน 1 วัน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า เครื่องกล ช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างกลโลหะ ช่างกลโรงงาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยความเห็นชอบของ พพ.
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาไฟฟ้า, อุตสาหการ, เครื่องกล, เคมี, อิเล็กทรอนิกส์, ฟิสิกส์และพลังงานหรือเทียบเท่า) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยความเห็นชอบของ พพ.
หมายเหตุ : กรณีวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามที่กำหนด สามารถเข้าอบรมได้แต่ไม่สามารถแจ้งแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานได้


ขั้นตอนการสมัคร
1. สแกน QR Code ที่ด้านล่างหรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อแจ้งความต้องการอบรมในหลักสูตร ระดับสามัญโรงงาน ระดับสามัญอาคาร ระดับอาวุโสทฤษฎีไฟฟ้า ระดับอาวุโสทฤษฎีความร้อน ในรุ่นที่สนใจอบรม
2. download ใบสมัครได้ ที่นี่
3. กรอกใบสมัครเข้าฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ประสงค์จะเข้าอบรม และเอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้
   3.1 ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
   3.2 สำเนาวุฒิการศึกษา หรือสำเนาผลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกชุด
4. สแกนเอกสารใบสมัครที่กรอกข้อมูลและสำเนาวุฒิ ส่งมาทาง E-mail : econtechtraining@gmail.com
5. ที่ปรึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติและอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรม
6. ที่ปรึกษา ทำหนังสือแจ้งผลการอนุมัติเข้าฝึกอบรม เพื่อยืนยันว่าได้สมัครเข้าฝึกอบรมกับหน่วยฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาต จาก พพ.  ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ประกอบการยืนยันว่าได้สมัครเข้าอบรมเป็นผู้รับผิดชอบพลังงานแล้วกับทางระบบ ISO หรือ พพ. ทาง E-mail
7. ผู้สมัครจ่ายเงินค่าอบรมท่านละ 12,000 บาท (ยังไม่รวม Vat 7% )  / คน / หลักสูตร (พพ. เป็นผู้กำหนดราคา) ก่อนเข้าอบรม 15 วัน
8. ผู้สมัคร เข้าอบรมตามหลักสูตร และรุ่นที่เลือกอบรม
หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่   13 - 17 พฤษภาคม 2567          กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่   1 - 5 กรกฎาคม 2567              สมุทรปราการ

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่   2 - 6 กันยายน 2567               ชลบุรี (**รอ พพ. อนุมัติ)

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่   25 - 29 พฤศจิกายน 2567     กรุงเทพมหานคร (**รอ พพ. อนุมัติ)ดาวน์โหลดกำหนดการฝึกอบรม 


หมายเหตุ : การสอบข้อเขียนหลังอบรม เจ้าหน้าที่ พพ. จะเป็นคนจัดสอบที่ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ (คลอง 5) หรือสถานที่อื่นๆ ที่ พพ. กำหนด


 

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้