ศูนย์ฝึกอบรมและสัมนา 

การฝึกอบรมที่ได้ผลประหยัดมากกว่าค่าจ้าง

บรรยายโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์กว่า 40 ปี

        การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค้าในระยะยาว บริษัทฯ มีหลักสูตรฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ฝึกวินิจฉัยเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการตรวจวัดวิเคราะห์ประสิทธิภาพและหามาตรการการอนุรักษ์พลังงาน ให้แก่สถานประกอบการ โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับสถานประกอบการได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งคุ้มค่ากับค่าว่าจ้าง

ลักษณะการให้บริการ

        1. การจัดฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training) อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานให้แก่บุคลากรโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ              (On the job Training) ซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เป็นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะและเรียนรู้การทำงานจากระบบอุปกรณ์จริงที่อยู่ใน                    สถานประกอบการ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าผู้เข้ารับการอบรมจะมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้งานได้จริง นำไปประยุกต์ใช้กับ                  สถานประกอบการได้อย่างเป็นรูปธรรม

        2. การจัดฝึกอบรมช่องทางออนไลน์ (Online Training) ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานให้แก่องค์กรหรือกลุ่มบุคคลรวมถึง                   บุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยการ Live Streaming Training  ผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งสร้างบรรยากาศการฝึกอบรมให้ความรู้สึกเสมือนอยู่ในสถานที่จริง

  

หลักสูตร (Training Course)

  หลักสูตร (In – House Training Course)

   การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน

   เทคนิคการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงานภายในองค์กร (Internal Audit) ที่มีประสิทธิผล

   การปฏิบัติตามกฎหมายและการสร้างระบบการจัดการพลังงานให้เกิดประโยชน์

   การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วมให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร

   เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัดให้ได้ผลเป็นรูปธรรม

   เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม

   เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในระบบหม้อไอน้ำและระบบส่งจ่ายไอน้ำให้ได้ผลเป็นรูปธรรม

   เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในระบบสูบน้ำและพัดลมให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม

   เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานมอเตอร์ให้ได้ผลเป็นรูปธรรม

   เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม

   เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศขนาดเล็กให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม

   เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในส่วนสำนักงานให้ได้ผลเป็นรูปธรรม

   เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิตให้ได้ผลเป็นรูปธรรม

   เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอุปกรณ์หลักพื้นฐานให้ได้ผลเป็นรูปธรรม

   การระดมสมองเพื่อลดการใช้พลังงานสำหรับกลุ่มย่อย (Small Group Activity; SGA)

 

  หลักสูตร (Online Training Course)

   เทคนิคการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงานภายในองค์กร (Internal Audit) ที่มีประสิทธิผล

   การปฏิบัติตามกฎหมายและการสร้างระบบการจัดการพลังงานให้เกิดประโยชน์

   การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วมให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร

   การจัดทำรายงานการจัดการพลังงานอย่างง่ายและถูกต้องโดยใช้ Microsoft Excel สำเร็จรูป

   การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้ Microsoft Excel สำเร็จรูป

   เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัดให้ได้ผลเป็นรูปธรรม

   เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม

   เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในระบบหม้อไอน้ำและระบบส่งจ่ายไอน้ำให้ได้ผลเป็นรูปธรรม

   เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานมอเตอร์ให้ได้ผลเป็นรูปธรรม

   เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในระบบสูบน้ำและพัดลมให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม

   เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม

   เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศขนาดเล็กให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม

   เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในส่วนสำนักงานให้ได้ผลเป็นรูปธรรม

   เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอุปกรณ์หลักพื้นฐานให้ได้ผลเป็นรูปธรรม

   เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิตให้ได้ผลเป็นรูปธรรม

   เทคนิคการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์

 

การฝึกอบรมรูปแบบใหม่ที่เน้นให้สถานประกอบการเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเห็นรูปธรรมในการปรับปรุงพัฒนา
ให้เกิดการประหยัดพลังงานได้หลังจากผ่านการฝึกอบรม โดยคุ้มค่าในการว่าจ้าง

ติดต่อเรา

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด
Address:เลขที่ 87 ซอยอินทามระ 44 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง
 กรุงเทพฯ 10400
Phone :0-2691-9533-4
Email :econccmail@gmail.com 
Fax :0-2691-9535

 

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายฝึกอบรม

ฝ่ายบัญชี

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้