ตรวจวัดวิเคราะห์
image

บริการตรวจวัดวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
และจัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักร / อุปกรณ์ต่างๆ

การบริหารจัดการใช้งานที่มีประสิทธิภาพหรือการปรับปรุง / เปลี่ยนแปลงเครื่องจักร / อุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น จำเป็นต้องทำการตรวจวัดประสิทธิภาพก่อนและหลังดำเนินการ บริษัทฯ มีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์โดยตรงในการดำเนินการดังนี้

  • เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศขนาดเล็ก/ขนาดใหญ่
  • เครื่องอัดอากาศและระบบอากาศอัด
  • หม้อไอน้ำและระบบส่งจ่ายไอน้ำ
  • เตาเผา เตาอบ และอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนต่างๆ
  • เครื่องจักร / อุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้าและความร้อนในกระบวนการผลิต (ขึ้นอยู่กับเครื่องจักร อุปกรณ์ในกระบวนการ)

ติดต่อเรา

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด
Address:เลขที่ 87 ซอยอินทามระ 44 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Phone :0-2691-9533-4
Email :econccmail@gmail.com 
Fax :0-2691-9535

 

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายฝึกอบรม

ฝ่ายบัญชี

Powered by MakeWebEasy.com