CHILLER 2556

Last updated: 29 ม.ค. 2564  |  601 จำนวนผู้เข้าชม  | 

CHILLER 2556

โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ 2556 (อาคาร/โรงงานต้นแบบ)

รายละเอียดโดยสังเขป :

จัดอบรมภาคทฤษฎี 1 วัน เพื่อทบทวนความรู้พื้นฐานทฤษฎีระบบปรับอากาศ หลักการทำงานของ Chiller การหาประสิทธิภาพ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศ การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ  กรณีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ

จัดอบรมภาคปฏิบัติ 2 วัน ฝึกปฏิบัติการตรวจวัด วิเคราะห์ และหาศักยภาพในการประหยัดพลังงานของ Chiller ณ สถานที่จริง (สถานประกอบการต้นแบบ) โดยผู้เชี่ยวชาญ การฝึกทำมาตรการด้วยโปรแกรมคำนวณ (แจกฟรี) พร้อมทั้งสรุปผลการอบรมร่วมกัน ระหว่างผู้ที่เข้ารับการอบรม

ผลการดำเนินงาน : สถานประกอบการต้นแบบได้

อาคาร/โรงงานที่ดำเนินงาน (สถานประกอบการต้นแบบ) :

รุ่นที่ 1 อบรมทฤษฎี

 • ต้นแบบที่ 1 ห้องฝึกอบรมระบบปรับอากาศอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • ต้นแบบที่ 2 ห้องฝึกอบรมระบบปรับอากาศอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • ต้นแบบที่ 3 ห้องฝึกอบรมระบบปรับอากาศอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • ต้นแบบที่ 4 ห้องฝึกอบรมระบบปรับอากาศอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

รุ่นที่ 2 อบรมทฤษฎี

 • ต้นแบบที่ 5 ห้องฝึกอบรมระบบปรับอากาศอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • ต้นแบบที่ 6 โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง
 • ต้นแบบที่ 7 โรงแรม เดอะ ซีซั่นส์ พัทยา จ.ชลบุรี
 • ต้นแบบที่ 8 โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง

รุ่นที่ 3 อบรมทฤษฎี

 • ต้นแบบที่ 9 โรงงานออซีซัน พัทยา จ.ชลบุรี
 • ต้นแบบที่ 10 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา
 • ต้นแบบที่ 11 ห้องฝึกอบรมระบบปรับอากาศอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

CHILLER 2560

29 ม.ค. 2564

CHILLER 2559

29 ม.ค. 2564

CHILLER 2561

29 ม.ค. 2564

CHILLER 2558

29 ม.ค. 2564

Powered by MakeWebEasy.com