CHILLER 2559

Last updated: 2021-01-29  |  160 จำนวนผู้เข้าชม  | 

CHILLER 2559

โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ 2559 (อาคาร/โรงงานต้นแบบ)

รายละเอียดโดยสังเขป :

จัดอบรมภาคทฤษฎี 1 วัน เพื่อทบทวนความรู้พื้นฐานทฤษฎีระบบปรับอากาศ หลักการทำงานของ Chiller การหาประสิทธิภาพ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศ การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ  กรณีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ

จัดอบรมภาคปฏิบัติ 2 วัน ฝึกปฏิบัติการตรวจวัด วิเคราะห์ และหาศักยภาพในการประหยัดพลังงานของ Chiller ณ สถานที่จริง (สถานประกอบการต้นแบบ) โดยผู้เชี่ยวชาญ การฝึกทำมาตรการด้วยโปรแกรมคำนวณ (แจกฟรี) พร้อมทั้งสรุปผลการอบรมร่วมกัน ระหว่างผู้ที่เข้ารับการอบรม

ผลการดำเนินงาน : สถานประกอบการต้นแบบได้

อาคาร/โรงงานที่ดำเนินงาน (สถานประกอบการต้นแบบ) :

รุ่นที่ 1

  • ต้นแบบที่ 1 โรงแรม พูลแมน กรุงเทพ จี
  • ต้นแบบที่ 2 โรงแรม โนโวเทล แพลทินั่ม
  • ต้นแบบที่ 3 บริษัท เดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ รีเทล จำกัด
  • ต้นแบบที่ 4 บริษัท บี แอนด์ จี พาร์ค จำกัด (อาคารอินเตอร์เชนจ 21)

รุ่นที่ 2

  • ต้นแบบที่ 5 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาพัทยาใต้
  • ต้นแบบที่ 6 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาชลบุรี
  • ต้นแบบที่ 7 โรงแรมเดอะซิตี้ ศรีราชา
  • ต้นแบบที่ 8 บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

CHILLER 2561

Jan 29, 2021

CHILLER 2558

Jan 29, 2021

CHILLER 2560

Jan 29, 2021

CHILLER 2557

Jan 29, 2021

Powered by MakeWebEasy.com