CHILLER 2557

Last updated: 29 ม.ค. 2564  |  356 จำนวนผู้เข้าชม  | 

CHILLER 2557

โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ 2557 (อาคาร/โรงงานต้นแบบ)

รายละเอียดโดยสังเขป :

จัดอบรมภาคทฤษฎี 1 วัน เพื่อทบทวนความรู้พื้นฐานทฤษฎีระบบปรับอากาศ หลักการทำงานของ Chiller การหาประสิทธิภาพ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศ การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ  กรณีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ

จัดอบรมภาคปฏิบัติ 2 วัน ฝึกปฏิบัติการตรวจวัด วิเคราะห์ และหาศักยภาพในการประหยัดพลังงานของ Chiller ณ สถานที่จริง (สถานประกอบการต้นแบบ) โดยผู้เชี่ยวชาญ การฝึกทำมาตรการด้วยโปรแกรมคำนวณ (แจกฟรี) พร้อมทั้งสรุปผลการอบรมร่วมกัน ระหว่างผู้ที่เข้ารับการอบรม

ผลการดำเนินงาน : สถานประกอบการต้นแบบได้

อาคาร/โรงงานที่ดำเนินงาน (สถานประกอบการต้นแบบ) :

รุ่นที่ 1 อบรมทฤษฎี

 • ต้นแบบที่ 1 โรงพยาบาลปิยเวท
 • ต้นแบบที่ 2 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด สาขาสุขุมวิท 50
 • ต้นแบบที่ 3 บริษัท กรุงไทย จำกัด(มหาชน) ธนาคารกรุงไทย อาคารนานาเหนือ
 • ต้นแบบที่ 4 บริษัท โรงงานไทยส่งเสริมอุตสาหกรรม จำกัด

รุ่นที่ 2 อบรมทฤษฎี

 • ต้นแบบที่ 5 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) สาขาพระราม 2
 • ต้นแบบที่ 6 บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์)
 • ต้นแบบที่ 7 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( SME BANK) 
 • ต้นแบบที่ 8 การเคหะแห่งชาติ

รุ่นที่ 3 อบรมทฤษฎี 

 • ต้นแบบที่ 9 บริษัท ฮาร์เบอร์มอลล์ จำกัด (ฮาร์เบอร์มอลล์ แหลมฉบัง)    
 • ต้นแบบที่ 10 บริษัท วิหคหงษา จำกัด สาขาชลบุรี (ศูนย์การค้าตึกคอม ชลบุรี)
 • ต้นแบบที่ 11 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด สาขาพัทยาใต้
 • ต้นแบบที่ 12 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด สาขาพัทยาเหนือ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

CHILLER 2561

29 ม.ค. 2564

CHILLER 2559

29 ม.ค. 2564

CHILLER 2560

29 ม.ค. 2564

CHILLER 2558

29 ม.ค. 2564

Powered by MakeWebEasy.com