CHILLER 2558

Last updated: 29 ม.ค. 2564  |  369 จำนวนผู้เข้าชม  | 

CHILLER 2558

โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ 2558 (อาคาร/โรงงานต้นแบบ)

รายละเอียดโดยสังเขป :

จัดอบรมภาคทฤษฎี 1 วัน เพื่อทบทวนความรู้พื้นฐานทฤษฎีระบบปรับอากาศ หลักการทำงานของ Chiller การหาประสิทธิภาพ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศ การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ  กรณีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ

จัดอบรมภาคปฏิบัติ 2 วัน ฝึกปฏิบัติการตรวจวัด วิเคราะห์ และหาศักยภาพในการประหยัดพลังงานของ Chiller ณ สถานที่จริง (สถานประกอบการต้นแบบ) โดยผู้เชี่ยวชาญ การฝึกทำมาตรการด้วยโปรแกรมคำนวณ (แจกฟรี) พร้อมทั้งสรุปผลการอบรมร่วมกัน ระหว่างผู้ที่เข้ารับการอบรม

ผลการดำเนินงาน : สถานประกอบการต้นแบบได้

อาคาร/โรงงานที่ดำเนินงาน (สถานประกอบการต้นแบบ) :

รุ่นที่ 1 อบรมทฤษฎี

 • ต้นแบบที่ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 • ต้นแบบที่ 2 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล (มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช)
 • ต้นแบบที่ 3 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียวฟอร์จูน กรุงเทพ
 • ต้นแบบที่ 4 Western Digital (Thailland) Company Limited โรงงานนวนคร

รุ่นที่ 2 อบรมทฤษฎี

 • ต้นแบบที่ 5 โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ             
 • ต้นแบบที่ 6 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.(สำนักงานใหญ่)
 • ต้นแบบที่ 7 คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(มหาวิทยาลัยมหิดล)
 • ต้นแบบที่ 8 ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ 6 งามวงศ์วาน


รุ่นที่ 3 อบรมทฤษฎี

 • ต้นแบบที่ 9 โรงแรม เดอะซายน์ พัทยา
 • ต้นแบบที่ 10 โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ พัทยา
 • ต้นแบบที่ 11 โรงแรม รอยัล คลิฟ โฮเต็ลส์ กรุ๊ป
 • ต้นแบบที่ 12 บริษัท ไมค์ ช็อปปิ้งมอลล์ จำกัด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

CHILLER 2557

29 ม.ค. 2564

CHILLER 2561

29 ม.ค. 2564

CHILLER 2560

29 ม.ค. 2564

CHILLER 2559

29 ม.ค. 2564

Powered by MakeWebEasy.com