CHILLER 2561

Last updated: 29 ม.ค. 2564  |  413 จำนวนผู้เข้าชม  | 

CHILLER 2561

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy 4.0) ในระบบปรับอากาศ 2561

รายละเอียดโดยสังเขป :

จัดอบรมภาคทฤษฎี 1 วัน
จัดอบรมภาคปฏิบัติ 1 วัน
การศึกษาดูงาน 1 วัน

ผลการดำเนินงาน : สถานประกอบการต้นแบบได้

อาคาร/โรงงานที่ดำเนินงาน (สถานประกอบการต้นแบบ) :

รุ่นที่ 1 อบรมทฤษฎี+อบรมปฏิบัติ
ศึกษาดูงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

รุ่นที่ 2 อบรมทฤษฎี+อบรมปฏิบัติ
ศึกษาดูงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

รุ่นที่ 3 อบรมทฤษฎี+อบรมปฏิบัติ
ศึกษาดูงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

รุ่นที่ 4 อบรมทฤษฎี+อบรมปฏิบัติ
ศึกษาดูงาน ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน อู่ตะเภา บมจ.การบินไทย

รุ่นที่ 5 อบรมทฤษฎี+อบรมปฏิบัติ
ศึกษาดูงาน ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน อู่ตะเภา บมจ.การบินไทย

รุ่นที่ 6 อบรมทฤษฎี+อบรมปฏิบัติ
ศึกษาดูงาน โรงพยาบาลราชวิถี

รุ่นที่ 7 อบรมทฤษฎี+อบรมปฏิบัติ
ศึกษาดูงาน โรงพยาบาลราชวิถี

รุ่นที่ 8 อบรมทฤษฎี+อบรมปฏิบัติ
ศึกษาดูงาน โรงพยาบาลราชวิถี

รุ่นที่ 9 อบรมทฤษฎี+อบรมปฏิบัติ
ศึกษาดูงาน โรงพยาบาลราชวิถี

รุ่นที่ 10 อบรมทฤษฎี+อบรมปฏิบัติ
ศึกษาดูงาน โรงพยาบาลราชวิถี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

CHILLER 2560

29 ม.ค. 2564

CHILLER 2559

29 ม.ค. 2564

CHILLER 2557

29 ม.ค. 2564

CHILLER 2558

29 ม.ค. 2564

Powered by MakeWebEasy.com