เทคโนโลยีและข่าวสารพลังงาน

เดิม ค่า Ft ย่อมาจาก ‘Float time’ ใช้อธิบายการลอยค่าของต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ราคาเชื้อเพลิง อัตราเงินเฟ้อ และอัตราแลกเปลี่ยน

ค่าไฟฟ้าฐาน มีการคำนวณจากต้นทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ได้แก่ ระบบส่ง ระบบจำหน่าย และค่าผลิตพลังงานไฟฟ้า ภายใต้สมมติฐานความต้องการ

ในทุกปีค่าไฟฟ้าจะแพงในช่วงฤดูร้อน ตั้งแต่เดือน มีนาคม-พฤษภาคม ซึ่งการจดมิเตอร์ของ กฟน. จะบันทึกลงเครื่องบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงกลางเดือนของทุก

จำนวนโรงไฟฟ้า IPP ทั้งหมด 13 โรง มีราคารับซื้อตั้งแต่ ราคา 1.5440 บาท/หน่วย จนถึง ราคา 9.85 บาท/หน่วย ซึ่งมีราคาที่แตกต่างกันมากดังนั้นจะต้องบริหาร

จากกราฟจะเห็นว่าต้นทุนการผลิตหน้าโรงไฟฟ้าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 บาท/หน่วย โดยต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ามีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก ซึ่งมีต้นทุน

จากนโยบายรัฐในการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบของค่า Adder โดย กฟผ. ต้องจ่ายให้ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) จำนวน 44 โรง ส่วน กฟน.

กฟผ. ต้องจ่ายให้กับโรงไฟฟ้า ในกรณีที่โรงไฟฟ้าไม่ได้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าก็จะต้องจ่ายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยค่า AP ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้

จากข้อมูลโครงสร้างต้นทุนของเดือน ก.ย.- ธ.ค. 2565 พบว่าต้นทุนเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ในอัตราที่มากที่สุดสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนค่า

ก๊าซธรรมชาติเป็นต้นทุนหลักที่ใช้ผลิตไฟฟ้า ซึ่งมาจาก 3 แหล่ง ราคาถูกที่สุด คือ ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย รองลงมาเป็น ก๊าซธรรมชาติจากเมียนมาร์ และก๊าซ

การใช้ไฟฟ้า ภาพรวมเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3.5% อยู่ที่ 197,209 ล้านหน่วย จากการใช้ที่เพิ่มขึ้นในเกือบทุกสาขาเศรษฐกิจ ยกเว้น ครัวเรือนและภาคเกษตร

พลังงาน หมายถึง ความสามารถในการทำงาน โดยทั่วไปแบ่งเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีเรียกกันหลายชื่อ เช่น กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) หรือหน่วยไฟฟ้า

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นผู้ออกข้อกำหนด “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยใช้ชื่อย่อเป็น มอก.” (Thai Industrial Standard)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้